Svårighetsgrader
NYB - mycket lätt - för dig som inte har dansat tidigare eller har dansat en termin

FORTS - lätt - för dig som har dansat 2-3 terminer

ÖVADE - medelsvårt - för dig som har dansat 4-5 terminer och har lätt att ta in nya steg

AVANC - svårt - för dig som har mycket danserfarenhet

Ackes Dansskola