GDPR
Personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.
GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen).
Det betyder att vi även i fortsättningen behöver ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och använda dem endast i rätt syfte.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter.
Vi behöver personuppgifterna:
- för att kunna skicka information om kommande evenemang, kurser, ändringar etc.
- för att kunna bedöma kunskapsnivå och erbjuda rätt kurs.
- för att kunna lämna identifierbart kvitto.
- för att kunna kräva betalning ifall den uteblir.
Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon skuld hos oss) maila oss på info@ackesdansskola.se så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information från oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.
För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:
Datainspektionen
Senast uppdaterad 2018-05-18
Ackes Dansskola