Viktig information!
Vänligen följ noga dessa råd för att hindra spridning av covid-19:
  - Stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom och vänta två dagar efter att symtomen har försvunnit.
  - Försök att inte komma för tidigt till dansen och inte stanna mer än nödvändigt.
  - Vi ser helst att så få som möjligt vistas i väntrummet, men vi förstår att våra minsta dansare behöver ha föräldrarna i närheten.
  - Inga kompisar eller andra utomstående bör följa med in i lokalerna.
  - Kom ombytt och klar. Omklädningsrummen kommer inte att användas.
  - Ha med er vattenflaska. Det kommer inte att finnas plastmuggar, för att inte skapa trängsel kring vattnet.
  - Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  - Försök att inte ta på något i onödan.
  - Förklara för barnen att inte ta på varandra och att hålla avstånd.
 Här kan man läsa mer om rekommendationer samt hålla sig uppdaterad
Ackes Dansskola